ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Στην ThrefCE ενώνουμε τις δυνάμεις για την εδραίωση και ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας σε όλα τα επιμέρους στάδια του Συστήματος Τροφής, από την παραγωγή τροφίμων, την επεξεργασία, την αλυσίδα εφοδιασμού και τελικά την κατανάλωσή τους.

Το φαγητό δίνει ζωή, ενέργεια και ικανοποίηση.

Συνδέεται όμως παράλληλα με την αγάπη, την οικογένεια, το αίσθημα κοινότητας, τις γιορτές, , την ταυτότητα, τις κοινωνικές σχέσεις, τις παραδόσεις, τις ρίζες και τις αξίες από γενιά σε γενιά.

Το φαγητό ενώνει τα άτομα γύρω από το τραπέζι, ωστόσο οι επιπτώσεις της παραγωγής του δεν αντανακλούν πλέον τη βιωσιμότητα και την οικολογική και κοινωνική ισορροπία:

Η αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού τροφίμων είναι υπεύθυνη για το 1/3 των αερίων του θερμοκηπίου.

Το 1/3 των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει ως απόβλητο.

Ο αριθμός των ανθρώπων σε ακραία επισιτιστική κρίση αυξήθηκε από 135 εκ. το 2019 σε 345 εκ. το 2022.

Παράλληλα το 67% του φαγητού που πετάμε, θα μπορούσε να είχε καταναλωθεί.

Περίπου 2,1 δις ανθρώπων δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα το 2020.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα των τροφίμων με στόχο

Την πρόσβαση όλων σε ποικιλία οικονομικά προσιτών τρόφιμων υψηλής διατροφικής αξίας

Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κυκλικών συνεργασιών και επιχειρηματικών μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης,που ενσωματώνουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Την προστασία και ενίσχυση των οικολογικών ορίων του πλανήτη

Την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η ThrefCE,
λειτουργώντας ως καταλύτης για το μετασχηματισμό του Συστήματος Τροφίμων προς τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που ξεκινούν από την ενημέρωση και την αφύπνιση γύρω από τις σύνθετες προκλήσεις στον τομέα της τροφής μέχρι το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και συνεργατικών προγραμμάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Wasteless Food

Η πρωτοβουλία Wasteless Food είναι η έναρξη μιας νέας σειράς δραστηριοτήτων της Threfce σχετικά με την κυκλική οικονομία της βιομηχανίας τροφών – τροφίμων και της εστίασης.

Έρευνα για τη σπατάλη τροφίμων

Έρευνα για τη σπατάλη τροφίμων σε 100 εστιατόρια της Αττικής. Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους…

Η σύγχρονη τεχνολογία στις υπηρεσίες της διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων

Food loss (FL) and food waste (FW) have gained increasing public, academic and political attention, intensifying relevant research.

ΝΕΑ

Επικοινωνία

    Powered by

    Log in with your credentials

    Forgot your details?