Σχετικά με μας

Στην ThrefCE ενώνουμε δυνάμεις για την εδραίωση και ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας σε όλα τα επιμέρους στάδια του Συστήματος Τροφίμων.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρία
που δραστηριοποιείται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας τροφίμων

Το Όραμα μας

… μια βιώσιμη και ανθεκτική παραγωγή τροφίμων
Θρέψη για όλους

Η Αποστολή μας

… να συμβάλουμε στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε όλα τα στάδια
παραγωγής, επεξεργασίας, εφοδιασμού και κατανάλωσης τροφίμων

Βασικές αξίες

 • Σεβόμαστε τα όρια του πλανήτη
 • Αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις που προκαλούν η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων στους φυσικούς πόρους, την οικονομία και την ανθρωπότητα
 • Αναζητούμε και υποστηρίζουμε την εφευρετικότητα και την καινοτομία
 • Στηρίζουμε το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην τροφή και τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποικιλία τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας
 • Πιστεύουμε στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία

Αρχές και παραδοχές

 • Ο περιορισμός της υποβάθμισης των φυσικών πόρων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση του συστήματος τροφίμων
 • Η κυκλική οικονομία τροφίμων και η αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων που δημιουργούνται κατά το στάδιο παραγωγής και κατανάλωσης συνδέονται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα του πλανήτη και των κοινωνιών
 • Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας τροφικού εφοδιασμού αποτελεί απαραίτητο μέτρο και εργαλείο για την αποτελεσματική μείωση, διάκριση και επαναχρησιμοποίηση των τροφικών αποβλήτων

Καθοδηγούμαστε από την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή» των Ην. Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, και συγκεκριμένα από τον υποστόχο SDG 12.3 για τη μείωση κατά 50% των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων παγκοσμίως στο λιανικό εμπόριο και την κατανάλωση καθώς και τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος των αλυσίδων την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού έως το 2030.

To πρόβλημα

Tο 1/3 των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως με προορισμό την ανθρώπινη κατανάλωση καταλήγει να χάνεται ή να απορρίπτεται σε κάποιο από τα στάδια παραγωγής-κατανάλωσης προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα το 30% της ανθρωπότητας δεν έχει πρόσβαση σε επαρκή τροφή.

Απώλεια τροφίμων στα στάδια της εφοδιαστική αλυσίδας

Κατανάλωση  Διανομή  Επεξεργασία – μεταποίηση
Αποθήκευση   Πρωτογενής παραγωγή

Η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων αφορά όλα τα προϊόντα που καλλιεργούνται, εκτρέφονται, θηρεύονται, αλιεύονται και ενδεχομένως μεταποιούνται και τα οποία τελικά δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Οι λόγοι ποικίλουν και αφορούν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της κατανάλωσης. Σχεδόν τα μισά απόβλητα τροφίμων δημιουργούνται κατά τη συγκομιδή, λόγω μη αποδεκτής ποιότητας ή εμφάνισης και κάποια άλλα αλλοιώνονται κατά την αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή τους. Το 1/3 των αποβλήτων αφορούν τα τρόφιμα που έχουν φτάνουν τις επιχειρήσεις εστίασης και τα σπίτια μας και που τελικά δεν καταναλώνονται είτε λόγω ανεπαρκούς προγραμματισμού στις αγορές προμηθειών, είτε λόγω λάθους εκτίμησης στις ποσότητες που μαγειρεύονται και μη ορθής διαχείρισης των περισσευμάτων.

Το 2021 η συνολική σπατάλη τροφίμων στην ΕΕ εκτιμάται ότι έφτασε τους 58.4 εκατομμύρια τόνους – ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 131 κιλά ανά κάτοικο. Στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις μιλούν για 2,05 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τροφίμων το 2020, δηλαδή περίπου 191 κιλά ανά κάτοικο.

Ταυτόχρονα, η παραγωγή, η μεταφορά και η λιανική πώληση των τροφίμων ευθύνεται για το 1/3 των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη, ενώ η υγειονομική τους ταφή προκαλεί επιπλέον εκπομπές μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα.

Η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων αποτελούν παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες εφόσον αντιμετωπιστούν ορθολογικά και δημιουργικά έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν λύσεις στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές ανάγκες.

Το σύστημα τροφίμων ευθύνεται για:

80% Υποβάθμιση των εδαφών
61% Eξάντληση αλιευμάτων εμπορικής αξίας
60% Απώλεια της βιοποικιλότητας / αλλαγή χρήσης γης
30% Παγκόσμιες Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
20% Yπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων

Γνωρίζατε ότι…

Η σύγχρονη εντατική γεωργία παράγει σήμερα μεγαλύτερη ποσότητα τροφίμων από αυτήν που απαιτείται για τη θρέψη του συνόλου των ανθρώπων

Το 2023 ο αριθμός των ανθρώπων σε ακραία επισιτιστική ανασφάλεια ξεπερνούσε τα 333 εκατομμύρια

Η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων ευθύνεται για το 38% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στο παγκόσμιο σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων και εξαρτάται κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα

Το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 9,6 δις και θα χρειάζονται σχεδόν τρεις πλανήτες σαν τη Γη για την παροχή των φυσικών πόρων που απαιτούνται για τη διατήρηση του σύγχρονου τρόπου ζωής

Τι κάνουμε

Η ThrefCE λειτουργεί ως καταλύτης για το μετασχηματισμό του Συστήματος Τροφίμων προς τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που ξεκινούν από την ενημέρωση και την αφύπνιση γύρω από τις σύνθετες προκλήσεις στον τομέα της τροφής μέχρι το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και συνεργατικών προγραμμάτων

knowl

Παράγουμε πρωτογενή έρευνα και αναπτύσσουμε λύσεις και προτάσεις για κάθε φάση της αγροδιατροφικής αλυσίδας και το στάδιο της κατανάλωσης με στόχο την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων, των επιχειρήσεων, των παραγωγών και των καταναλωτών στη μείωση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων

Αναπτύσσουμε και προωθούμε νέες τεχνολογίες στη διαχείριση και την αξιοποίηση των ρευμάτων τροφικών αποβλήτων με στόχο τη μείωση των προς διάθεση αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίησή τους και τη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής αξίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης.

400x240

Επιδιώκουμε, με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στη βάση αποτελεσμάτων έρευνας, την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών  από  τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς φορείς που θα στηρίζουν τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας και της τροφικής αυτάρκειας

400x240-2

Επιδιώκουμε την ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας και υποστηρίζουμε την κατάρτιση και εκπαίδευση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και άλλων εμπλεκομένων στους τομείς διαχείρισης και αξιοποίησης τροφικών αποβλήτων

Προωθούμε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και καμπάνιες ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε σχολεία, στοχευμένο κοινό και τους καταναλωτές

network

Ενισχύουμε την ορθή διακυβέρνηση του συστήματος τροφίμων επιδιώκοντας την συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων – αρχές, επιχειρήσεις, επιστημονική κοινότητα, παραγωγοί, λιανικό εμπόριο, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, μέσα ενημέρωσης και καταναλωτές – στο διάλογο για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τροφικών αποβλήτων

Καλλιεργούμε την ανάπτυξη συνεργειών και πρωτοπόρων συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων που υποστηρίζουν κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού, την επιστροφή των τροφικών αποβλήτων στον διατροφικό κύκλο και τη δημιουργία νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Προωθούμε την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών που προκύπτουν μέσα από την πανεπιστημιακή έρευνα ή νεοφυείς επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων εφοδιαστικών αλυσίδων δευτερογενών οργανικών και αγορών

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη προτάσεων και την υλοποίηση έργων που προωθούν την εφαρμογή των αρχών και πρακτικών της κυκλικής οικονομίας

Παρέχουμε σύγχρονες και αξιόπιστες τεχνικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων και πρωτοπόρες υπηρεσίες για την εμπορική αξιοποίηση ρευμάτων τροφικών αποβλήτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Έρευνα για τη σπατάλη τροφίμων σε 100 ελληνικά εστιατόρια

Αξιοποίηση υπολειμμάτων αρτοποιίας

Τεχνολογικές επιλογές για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων στην εστίαση

Επικοινωνία

  elGreek

  Log in with your credentials

  Forgot your details?